ஆற்றங்கரை நாகரிகமா?

தமிழக அரசு ‘பொருநை ஆற்றங்கரை நாகரிகம்’ என்ற தலைப்பில் புத்தகம் ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறது. அழகிய புத்தகம். ஆனால் அறிவியலுக்குச் சற்றும் தொடர்பில்லாதது. அரசியல் கட்சி அறிக்கைள் போன்று உண்மைகளை மறைத்து, பரப்புரையில் ஈடுபடுகிறது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மழையை நம்பியிருக்கும், 250 கிலோமீட்டர்களே ஓடும் சிறிய நதியான வைகையின் பெயரில் ஒரு நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, இப்போது அதிலிருந்து 150 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் 125 கிலோமீட்டரே ஓடும் மிகச் சிறிய நதியான பொருநை நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகத்திலேயே… Continue reading ஆற்றங்கரை நாகரிகமா?

Sir Donald Bradman, A Biography – Irving Rosenwater

My love with Bradman started when I was very young. One of the first English books I ever read was Bradman’s ‘Farewell to Cricket'. Later I discovered in one of my friends’ house a set of clippings from ‘the Hindu’ which to my delight were a series of articles written by Jack Fingleton titled ‘Brightly fades… Continue reading Sir Donald Bradman, A Biography – Irving Rosenwater

The Wild Life of India – E P Gee

https://www.youtube.com/watch?v=XWUhaOCiyos I wrote on Facebook yesterday that Indians are the world’s worst book lovers. The reason was that I found to my horror it was exceedingly difficult to get a copy of E P Gee’s classic, “The Wild Life of India”. Even the National Digital Library of India doesn’t list his book, I found to… Continue reading The Wild Life of India – E P Gee

The Little World of Don Camillo -Giovanni Guareschi

https://www.youtube.com/watch?v=iFXDG_-8b6M There was a time when I was reading a Don Camillo book almost every other day. I was then deeply interested in politics and most of my friends and mentors – to the immense anger of my father – were hardcore Communists. Few of them had heard of Don Camillo books. The others who… Continue reading The Little World of Don Camillo -Giovanni Guareschi

ஐஐடி சென்னை – உண்மை என்ன?

அரவிந்தன் கன்னையன் ஐஐடி சென்னையில் நடக்கும் சாதியம் குறித்து ஒரு நீண்ட கட்டுரை எழுதியுள்ளார். விடுதலை அதை மறு பிரசுரம் செய்யும் என்று நம்பலாம். "ஆமக்கா பப்படத்துக் காரி பார்வதியின் அத்தை மகள் அப்படித்தான் சொன்னா அன்னைக்கி" என்று புதுமைபித்தனின் வரிகளை நினைவுறுத்தும் வகையில் அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் என்று கட்டுரை முழுவதும் இருக்கிறது. ஐஐடி சென்னையும் மற்றைய ஐஐடிகளும். அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருந்திருக்கின்றன. அவற்றிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் படித்து உலகம் முழுவதும் சென்றிருக்கிறார்கள்.… Continue reading ஐஐடி சென்னை – உண்மை என்ன?

ஜெய் ஹிந்த் முழக்கத்தின் வரலாறு

நம் எல்லோருக்கும் ஜெய் ஹிந்த் சொக்கத்தங்கம் சுபாஸ் போஸ் கொண்டு வந்தது என்பது தெரியும். இதற்கும் செண்பராமன் பிள்ளைக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை. அது எப்படிப் பிறந்தது என்பதின் வரலாற்றை நான் சுருக்கமாகச் சொல்கிறேன். சுபாஸ் போஸ் ஜெர்மனியில் 1941-43 ஆண்டுகளில் இருந்த போது நான்கு முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடந்தன.முதலாவது சுபாஸ் போஸை எவ்வாறு அழைப்பது என்ற சர்ச்சை. ராஷ்ரட்ரபதி என்று அழைப்பதா? அல்லது பிரதான்ஜி என்று அழைப்பதா? ஒரு ராணுவ வீரர் ஹமரே நேதா என்று… Continue reading ஜெய் ஹிந்த் முழக்கத்தின் வரலாறு